Tazminat Davası Ne Zaman Açılır

 

Bir tazminat davasından söz edebilmek için şahıs ya da mal varlığına karşı bir saldırının söz konusu olması gerekir. Tazminat davaları bu saldırı sırasında meydana gelen zararların tazmin edilmesi için açılır. Bu tazmin saldırının sonuçlarını ortadan kaldırmak, değiştirmek ya da tamir etmek şeklinde gerçekleşebilir. Bunun yanında her saldırı ile ilgili tazminat davası açılamayacağı gibi, her durumda açılması gereken tazminat davası da aynı değildir.

Tazminat davasının belirli kriterleri vardır. İlk olarak bütün tazminat davalarına bahis konusu olan saldırılar sona ermiş olmak zorundadırlar. Olası bir saldırı tehlikesi yahut devam etmekte olan bir saldırı varsa tazminat davası açılamaz. Tazminat davalarının amacı saldırıyı değil, saldırı sebebiyle oluşan zararları düzeltmektir. Davalı para ödemekle yükümlü olabileceği gibi bir şeyi yapma veya yapmama durumuyla da yükümlü olabilir.

Tazminat davalarının üç şekli vardır. Bunların iki tanesi sık duyulan ‘’maddi tazminat davası’’ ve ‘’manevi tazminat davası’’ iken üçüncüsü ise daha az bilinen ‘’kazancın geri verilmesi davası’’ adlı dava çeşididir.

Maddi tazminat davası malvarlığında meydana gelen zararın ve eksilmenin giderilmesini sağlamak amacıyla açılır. Bu davanın açılabilmesi için bazı özel şartların da gerçekleşmesi aranır. Kişisel sebeplerden birine ‘’hukuka aykırı’’ şekilde bir saldırıda bulunulmuş olması; bu saldırı sebebiyle malvarlığı yönünden bir zarara uğranmış olması ve saldırganın kusurlu ya da hukuken sorumlu sayılması gerekir.

Manevi tazminat davası ise kişilik hakkına hukuka aykırı saldırıda bulunulmuş kişiler tarafından açılabilir. Şartlar, maddi tazminat açılım şartlarıyla aynıdır. Tek fark durumun maddi değil manevi zarar yönünde olmasıdır. Tazmin edilen miktarın davalıyı maddi yıkıma uğratmayacak olması, fakat aynı zamanda da caydırıcı olması gerekir.

Kazancın geri verilmesi davasının açılabilmesi için failin, mağdurun istemeyeceği bir kazancı elde etmiş olması gerekir. Fakat bu kazancın aynı zamanda hukuka aykırı bir saldırı oluşturması ve mağdurun kişisel değerlerine zarar vermiş olması gereklidir. Bu davanın açılması için kusur aranmaz, genellikle vekaletsiz iş görme sonucu açılan bir dava türüdür.

 
Tazminat Davası Ne Zaman Açılır  

Tags

,

Related Posts

  • No Related Posts
 
 
0 Yorum

İlk yorumu yapan siz olabilirsiniz.

 
 
Konu hakkında yorumunuz