İş Hayatında Türk Kadını

 

İş hayatına geç atılan Türk kadınlarının iş hayatına katılımı hızla artmakta ancak kadınlara sağlanan iş koşulları ne yazık ki bu kadar hızlı iyileşmemektedir. Yapılan araştırmalar 1997’de yüzde 17.7 olan çalışan kadın oranının 2003 yılına kadar yüzde 20.6 oranına çıktığını göstermektedir. Hızla artış göstermesine rağmen günümüzde kadınların ancak dörtte birinin çalıştığı, buna karşılık çalışan erkek oranının yüzde yetmiş civarında olduğu bilinmektedir. Verilere göre iş hayatında erkeklerin sayısı, kadınların sayısının yaklaşık üç katıdır.

Türkiye’de ilk defa bir kadın işçi 1897 yılında çalışmaya başlamıştır. Bu tarih Türk kadının iş hayatına giriş tarihi sayılabilir. İlk olarak 1913 yılında devlet memurluğuna girişen Türk kadınları, hemen arkasından 1914 yılında ticaret hayatına da girmiş, tüccarlık ve esnaflık yapmaya başlamışlardır. Bu girişimler devlet tarafından ancak 1936 yılında karşılık görmüş, 8 haziran 1936’da yürürlüğe giren iş kanunuyla kadınların iş hayatındaki yeri düzenlenmiştir. Hemen ardından 1937’de kadınların ağır ve tehlikeli işlerde çalışmaları ILO sözleşmesi ile yasaklanmıştır.

Kadınların iş hayatına girmesinden çok uzun bir süre sonra, 1985 yılında ilk defa kadınların iş hayatında bir sektör oluşturduğu kabul edilmiş ve bu konuya 5 yıllık kalkınma planında yer verilmiştir. Hemen arkasından 1987 yılında bu konuda bir adım daha atılmış ve Kadına Yönelik Politikalar Danışma Kurulu kurulmuştur. Ardından 1990 yılında, çok önemli bir adım daha atılmış ve kadının çalışmasını kocanın iznine bağlayan Medeni Kanun’un 159. maddesi Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiştir. Doksanlı yıllarda devlet kadınların çalışmasını desteklemeye başlamış ve hatta 1993 yılında Halk bankası tarafından, iş hayatına özendirmek amacıyla kadınlara düşük faizli krediler verilmeye başlanmıştır. 1994 yılında Dünya Bankası ve Türkiye arasında imzalanan İkraz Anlaşması gereğince ‘’Kadının İstihdamının Geliştirilmesi projesi’’ başlatılmış, hatta proje kapsamında ‘’Kadın Çalıştıkça’’ isimli bir belgesel hazırlanıp yayınlanmıştır. Aynı proje kapsamında kadının iş hayatı ile ilgili kitaplar basılmıştır.

1998’de Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan bir değişiklikle aile reisinin beyanname vermesi esası kaldırılarak kadınların kocalarından ayrı olarak beyanname vermesi sağlanmıştır. Gelişmeler bu kadarla kalmamış; 2000li yıllarda kadınların hamilelik sebebiyle iş hayatında zarar görmeleri ya da işten çıkarılmalarını engelleyen kanunlar kabul edilmiştir. Kadın işçilerin gece çalışma koşullarını düzenleyen bir kanun yine 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Aynı yıllarda iş hayatında cinsiyet sebebiyle yapılan her türlü ayrım yasaklanmış, kadınların aynı işte erkeklerden daha az ücretle çalışmaları engellenmiştir. Ancak 2000li yıllarda düzgün çalışma koşullarına kavuşan kadınlar, günümüzde hemen hemen bütün iş alanlarında çalışmaktadırlar.

 
 
 
0 Yorum

İlk yorumu yapan siz olabilirsiniz.

 
 
Konu hakkında yorumunuz